Přístup

Přístup2022-12-02T20:47:50+01:00

Poslání

Groove and Move je prostor pro sportovní i osobnostní rozvoj jak jednotlivců, tak i skupin. Chceme vás propojit a dostat ke správným lidem, správným sportovním oddílům nebo školám.

Naším posláním je poskytnout lidem všech věkových kategorií nástroje, které jim umožní navázat kontakt s jejich blízkými prostřednictvím pohybu.

Chceme si vzájemně pomáhat a posilovat náš fyzický i duševní rozvoj. Vytvářet základy pro zdravý, energický a radostný život.

Zakládáme si na individuálním přístupu, ověřených faktech a více než desetileté pedagogické praxi.

Rovnováha

Celistvý a harmonický přístup k člověku. Parta kde není vítězů, ani poražených.

Růstové myšlení

Příležitosti ke zvládání neúspěchu a důvěry ve své schopnosti. Budování zdravých návyků.

Propojování

Porozumění a vnímání svého těla. Spolupráce a komunikace. Propojení s odborníky a dalšími oddíly.

Moje služby

Pohybové firemní školení

Poznejte svůj hlavní pracovní nástroj, své tělo.

Pohybové firemní školení

Poznejte svůj hlavní pracovní nástroj, své tělo.

Intenzivní pohybové workshopy

Budeme zkoumat pohyb. Celý den, celý víkend.

Intenzivní pohybové workshopy

Budeme zkoumat pohyb. Celý den, celý víkend.

Pravidelné pohybové lekce

Pořádáme pravidelné pohybové lekce.

Filozofie výuky a učení

Jsme si vědomi, že nejvíce času tráví děti s rodiči a tak budeme rádi, když se s námi spojíte i vy.

Chceme pomáhat rodičům vychovávat šťastné, zdravé a sebevědomé děti. Naše lekce jsou navrženy tak, aby rozvíjely fyzickou gramotnost dětí, a to nejen během našich lekcí, ale způsobem, který je provází celým jejich životem.

Rovnováha2022-05-15T16:36:20+02:00

Celistvý a harmonický přístup k člověku. Parta kde není vítězů, ani poražených.

Kalokaghatia

Ve všem co děláme se propisuje celistvý a harmonický přístup k člověku. Smysluplný pohyb a hry v Groove and Move podporují rozvoj sebe sama na fyzické, kognitivní a emocionální úrovni. Po fyzické stránce zlepšujete svou kondici, koordinaci, rovnováhu či mobilitu. Na kognitivní úrovni naše drily (cviky, projekty, hry) pomáhají budovat nové nervové dráhy v mozku – pozdravujte nové návyky, myšlenky a chování. V emocionální rovině vám poskytneme příležitosti k rozvoji emoční odolnosti a důvěry ve své schopnosti.

Není vítězů ani poražených

Zde má přednost všestranost a všeobecný přehled. Necvičíme s cílem dosáhnout ocenění, výsledky a medaile. Cílem je vybudovat vášeň k pohybu, ke spolupráci a pokoře. Jsme parta, kde není vítězů ani poražených.

Oddálení rané specializace

Hraním našich her stavíte na svých stávajících dovednostech a rozvíjíte nové. Na kognitivní úrovni naše hry pomáhají budovat nové nervové dráhy v mozku – pozdravte nové zdravé návyky, myšlenky a chování. V emocionální rovině vám poskytneme příležitosti k rozvoji emoční odolnosti a důvěry ve své schopnosti. A prostřednictvím hravých pohybových her můžete zdravě a bezpečně vyjadřovat a zkoumat různé emoce.

Růstové myšlení2022-05-15T16:36:35+02:00

Příležitosti ke zvládání neúspěchu a důvěry ve své schopnosti. Budování zdravých návyků.

Rozvoj

Usilujeme o to, abychom se každý den naučili něco nového. Neustále se vyvíjíme a věříme, že nejlepšími učiteli jsou především studenti. Udržují si své nadšení, zvědavost a mají oči otevřené novým příležitostem.

Růstové myšlení

Každý měsíc v rámci lekcí probíráme jedno konkrétní téma osobního růstu, jako například komunikace, sebedůvěra, přijetí změny, schopnost dosahovat cílů a další. Děláme to, protože chceme pomoci utvářet vnitřně silné a schopné jedince, kteří se budou dobře orientovat v sobě a tím i ve vnějším světě. Toto pravé bohatství vám nikdo nemůže vzít.

Individuální přístup

Každá skupina má svůj specifický program a přístup, který napomáhá k lepšímu vedení a učení se. Jak pro děti, tak pro sebe zde najdete komplexní fyzický i duševní rozvoj, respektující přístup učitelů, ohled na individuální potřeby studentů a nestrojenou atmosféru.

Propojování2022-05-15T16:36:49+02:00

Porozumění a vnímání svého těla. Spolupráce a komunikace. Propojení s odborníky a dalšími oddíly.

Mé tělo, mé já

Při hraní našich her a smysluplném pohybu si uvědomíte nejen své tělo, ale také své myšlenky a pocity – prohloubíte tak své vědomí a porozumění sobě samému. Možná dokonce zjistíte, že po nějaké době praktikování smysluplného pohybu o sebe začnete lépe pečovat i v jiných aspektech svého života.

Partner, Tým

Prostřednictvím synchronizovaných pohybů můžete skutečně nechat mluvit své tělo – rozvíjíte tedy schopnost spolupráce a komunikace. A buďme upřímní, společný pohyb může být mnohem zábavnější než pohyb o samotě.

Kmen, Parta, Komunita

Při společném pohybu v týmu, v kmeni nebo v partě chcete-li platí, že si vytváříte hlubší citové pouto a rozvíjíte vzájemné propojení s ostatními. Životní poznání a studie ukazují, že deprese či jiné problémy s duševním zdravím jsou méně časté u lidí, kteří se aktivně činí ve svých komunitách.

V Groove and Move jsme posedlí pohybem a hrou. A jsme nadšení, že se o to můžeme podělit s ostatními.

Svět je hřiště

Věříme, že svět je hřiště, které je třeba prozkoumávat. Všichni se máme co učit. Proč k tomu nevyužít pohyb nebo hry? Prostřednictvím pohybu či her poznáváme život v celé jeho šíři – vzestupy, pády, frustrace či vzrušení. Můžeme vystoupit ze své komfortní zóny a objevovat nové stánky sebe sama, růst, vyvíjet se a budovat nové schopnosti.

Význam pojmu smysluplný pohyb

Smysluplný pohyb je pohyb různými způsoby, které podporují vyvážený zdravý život plný radosti a vitality. Groove and Move vám nabízí příležitosti k praktikování smysluplného pohybu – rozvíjení sebe sama a spojení s ostatními hravým způsobem. Když se budete hýbat hravě a se záměrem, k čemuž vás vybízíme, odemknete si spoustu nových možností.

Věříme, že pohyb je zábavný, radostný a posiluje vztahy s lidmi kolem nás. Jsme vzájemně propojené bytosti, které se toho od sebe mohou vzájemně hodně naučit. Chceme být spontánní, přítomní a všímaví.

Pohyb a hra v jakémkoliv věku přispívá k našemu rozvoji – od hrubé a jemné motoriky až po poznávání sociální a emoční inteligence.

Přejít nahoru