+420 775 062 918
Chci zkušební lekci zdarma

Přístup

Přístup2022-10-22T22:55:01+02:00

Poslání

Groove and Move je prostor pro sportovní i osobnostní rozvoj jak jednotlivců, tak i skupin. Chceme vás propojit a dostat ke správným lidem, správným sportovním oddílům nebo školám.

Naším posláním je poskytnout lidem všech věkových kategorií nástroje, které jim umožní navázat kontakt s jejich blízkými prostřednictvím pohybu.

Chceme si vzájemně pomáhat a posilovat náš fyzický i duševní rozvoj. Vytvářet základy pro zdravý, energický a radostný život.

Zakládáme si na individuálním přístupu, ověřených faktech a více než desetileté pedagogické praxi.

Vice o lektorovi

Rovnováha

Celistvý a harmonický přístup k člověku. Parta kde není vítězů, ani poražených.

Růstové myšlení

Příležitosti ke zvládání neúspěchu a důvěry ve své schopnosti. Budování zdravých návyků.

Propojování

Porozumění a vnímání svého těla. Spolupráce a komunikace. Propojení s odborníky a dalšími oddíly.

Dostupné kurzy

Prima

Intenzivní kurzy pro rodiče s dětmi 5+ let

Prima

Intenzivní kurzy pro rodiče s dětmi 5+ let

Sekunda

Pravidelné lekce pro děti 9+ let

Sekunda

Pravidelné lekce pro děti 9+ let

Oktáva

Pravidelné lekce pro dospělé
Středa 19:15 – 20:15

Oktáva

Pravidelné lekce pro dospělé
Středa 19:15 – 20:15

Workshopy

Pořádáme pravidelné víkendové workshopy

Filozofie výuky a učení

Jsme si vědomi, že nejvíce času tráví děti s rodiči a tak budeme rádi, když se s námi spojíte i vy.

Chceme pomáhat rodičům vychovávat šťastné, zdravé a sebevědomé děti. Naše lekce jsou navrženy tak, aby rozvíjely fyzickou gramotnost dětí, a to nejen během našich lekcí, ale způsobem, který je provází celým jejich životem.

Rovnováha2022-05-15T16:36:20+02:00

Celistvý a harmonický přístup k člověku. Parta kde není vítězů, ani poražených.

Kalokaghatia

Ve všem co děláme se propisuje celistvý a harmonický přístup k člověku. Smysluplný pohyb a hry v Groove and Move podporují rozvoj sebe sama na fyzické, kognitivní a emocionální úrovni. Po fyzické stránce zlepšujete svou kondici, koordinaci, rovnováhu či mobilitu. Na kognitivní úrovni naše drily (cviky, projekty, hry) pomáhají budovat nové nervové dráhy v mozku – pozdravujte nové návyky, myšlenky a chování. V emocionální rovině vám poskytneme příležitosti k rozvoji emoční odolnosti a důvěry ve své schopnosti.

Není vítězů ani poražených

Zde má přednost všestranost a všeobecný přehled. Necvičíme s cílem dosáhnout ocenění, výsledky a medaile. Cílem je vybudovat vášeň k pohybu, ke spolupráci a pokoře. Jsme parta, kde není vítězů ani poražených.

Oddálení rané specializace

Hraním našich her stavíte na svých stávajících dovednostech a rozvíjíte nové. Na kognitivní úrovni naše hry pomáhají budovat nové nervové dráhy v mozku – pozdravte nové zdravé návyky, myšlenky a chování. V emocionální rovině vám poskytneme příležitosti k rozvoji emoční odolnosti a důvěry ve své schopnosti. A prostřednictvím hravých pohybových her můžete zdravě a bezpečně vyjadřovat a zkoumat různé emoce.

Růstové myšlení2022-05-15T16:36:35+02:00

Příležitosti ke zvládání neúspěchu a důvěry ve své schopnosti. Budování zdravých návyků.

Rozvoj

Usilujeme o to, abychom se každý den naučili něco nového. Neustále se vyvíjíme a věříme, že nejlepšími učiteli jsou především studenti. Udržují si své nadšení, zvědavost a mají oči otevřené novým příležitostem.

Růstové myšlení

Každý měsíc v rámci lekcí probíráme jedno konkrétní téma osobního růstu, jako například komunikace, sebedůvěra, přijetí změny, schopnost dosahovat cílů a další. Děláme to, protože chceme pomoci utvářet vnitřně silné a schopné jedince, kteří se budou dobře orientovat v sobě a tím i ve vnějším světě. Toto pravé bohatství vám nikdo nemůže vzít.

Individuální přístup

Každá skupina má svůj specifický program a přístup, který napomáhá k lepšímu vedení a učení se. Jak pro děti, tak pro sebe zde najdete komplexní fyzický i duševní rozvoj, respektující přístup učitelů, ohled na individuální potřeby studentů a nestrojenou atmosféru.

Propojování2022-05-15T16:36:49+02:00

Porozumění a vnímání svého těla. Spolupráce a komunikace. Propojení s odborníky a dalšími oddíly.

Mé tělo, mé já

Při hraní našich her a smysluplném pohybu si uvědomíte nejen své tělo, ale také své myšlenky a pocity – prohloubíte tak své vědomí a porozumění sobě samému. Možná dokonce zjistíte, že po nějaké době praktikování smysluplného pohybu o sebe začnete lépe pečovat i v jiných aspektech svého života.

Partner, Tým

Prostřednictvím synchronizovaných pohybů můžete skutečně nechat mluvit své tělo – rozvíjíte tedy schopnost spolupráce a komunikace. A buďme upřímní, společný pohyb může být mnohem zábavnější než pohyb o samotě.

Kmen, Parta, Komunita

Při společném pohybu v týmu, v kmeni nebo v partě chcete-li platí, že si vytváříte hlubší citové pouto a rozvíjíte vzájemné propojení s ostatními. Životní poznání a studie ukazují, že deprese či jiné problémy s duševním zdravím jsou méně časté u lidí, kteří se aktivně činí ve svých komunitách.

V Groove and Move jsme posedlí pohybem a hrou. A jsme nadšení, že se o to můžeme podělit s ostatními.

Svět je hřiště

Věříme, že svět je hřiště, které je třeba prozkoumávat. Všichni se máme co učit. Proč k tomu nevyužít pohyb nebo hry? Prostřednictvím pohybu či her poznáváme život v celé jeho šíři – vzestupy, pády, frustrace či vzrušení. Můžeme vystoupit ze své komfortní zóny a objevovat nové stánky sebe sama, růst, vyvíjet se a budovat nové schopnosti.

Význam pojmu smysluplný pohyb

Smysluplný pohyb je pohyb různými způsoby, které podporují vyvážený zdravý život plný radosti a vitality. Groove and Move vám nabízí příležitosti k praktikování smysluplného pohybu – rozvíjení sebe sama a spojení s ostatními hravým způsobem. Když se budete hýbat hravě a se záměrem, k čemuž vás vybízíme, odemknete si spoustu nových možností.

Věříme, že pohyb je zábavný, radostný a posiluje vztahy s lidmi kolem nás. Jsme vzájemně propojené bytosti, které se toho od sebe mohou vzájemně hodně naučit. Chceme být spontánní, přítomní a všímaví.

Pohyb a hra v jakémkoliv věku přispívá k našemu rozvoji – od hrubé a jemné motoriky až po poznávání sociální a emoční inteligence.

Rezervovat místo
Přejít nahoru