• Jsem absolventem Fakulty Sportovních Studií v Brně
  • Mám za sebou více než 10 let pedagogické či lektorské praxe
  • Pestrá školení a lekce postavené na konceptu všestrannosti a ověřených faktech
  • Lekce i školení vycházejí z principů Movement Culture, holistického přístupu k pohybu a fitness, který vyvinul renomovaný učitel Ido Portal
  • Nabízím širokou paletu zábavných a poutavých cvičení, díky kterým budete rozvíjet své pohybové schopnosti a zlepšíte svou sílu, mobilitu, rovnováhu,
  • koordinaci nebo postřeh a dovednosti, o kterých jste nevěděli, že můžete mít