Návyky, pozornost, energie a soustředění

Trénink vám pomůže lépe si uspořádat svoje pracovní i mimo pracovní aktivity a získat přehled, jak šetrně se svým časem nakládáte. Na modelových aktivitách si vyzkoušíte účinné postupy, které můžete převést do svého každodenního života. Načerpáte tipy pro vlastní pojetí řízení času jak v osobním, tak pracovním životě.

Co očekávat

Práce s prioritami

Věnujte pozornost a energii tomu, co je pro vaše osobní i pracovní aktivity to nejdůležitější.
Pomůžu vám zvládnout prioritizaci a tím pádem umět pracovat s krátkodobými i dlouhodobými cíli.

Budování návyků

Automaticky spouštěné produktivní návyky umožňují šetřit energii a využít ji v důležitých chvílích. Nejde o dosahování cílů, ale změnu vaší identity, o změně myšlení. Budování správných návyků je velmi systematická práce vyžadující silnou dávku sebedisciplíny.

Soustředění

Schopnost soustředit se je jednou z nejpodstatnějších složek efektivní práce. Její soustavné vylepšování znamená mimo jiné pravidelnou eliminaci vyrušení, nastavení vhodného prostředí a budování dovedností pro zlepšení zaměření pozornosti.

Práce s energií

Mákněte na své energii, zvyšte efektivitu i produktivitu a začněte se věnovat oblastem, na které vám „nezbývá čas“. Klíčem úspěchu může totiž být například kvalitní spánek, dostatek odpočinku a pohybu v průběhu dne nebo vhodné stravování a pitný režim.