Tréninky pro nejmladší věkovou kategorii dětí od 6 do 9 let jsou extrémně pestré a zaměřené na časté střídání činností. Základním stavebním kamenem jsou gymnastické, ale i jiné pohybové průpravy a hry. Jsme přesvědčeni, že raná a jednostranná specializace není pro děti správná. Cílem je seznámit děti se základy zdravého lidského pohybu a poznat jejich sportovní předpoklady. Děti cvičí s vlastní váhou – jde nám o sílu, mobilitu a flexibilitu. Učí se orientaci v prostoru, prvky z akrobacie, tance, gymnastiky nebo bojových umění. Klademe důraz na posturiku, rovnováhu nebo rytmus. Vše v rámci základních principů lidského pohybu a respektu k evolučnímu vývoji.

Close Menu